тай хамтран

+ Partner logo

Танд илүү сайн Интернет үйлчилгээ үзүүлэхэд туслах бидний судалгаанд оролцоно уу.
Монголын өргөн зурвасын сүлжээг сайжруулахад тусална уу! Монголын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Самнөүс компанитай хамтран хөдөлгөөнгүй өргөн зурвас болон хөдөлгөөнт өргөн зурвасын сүлжээний гүйцэтгэлийг Монгол улсын хэмжээнд шалган, баталгаажуулах судалгаа явуулах гэж байна.

 

Бүртгүүлж орох маягт

Өөрийн нэрийн талбар заавал байх ёстой.

Овог нэрийн талбар заавал байх ёстой.

Имэйлийн талбар заавал байх ёстой.

Шуудангийн индексийн талбар заавал байх ёстой.

Шуудангийн индекс нь хүчинтэй шуудангийн индекс байх хэрэгтэй.

Жагсаалтаас ИҮН-ийг сонгоно уу.

Таны 'өөр' ИҮН-ийг бөглөнө үү.

Та багцаа сонгоно уу.

 • 512Kbps
 • 1Mbps
 • 2Mbps
 • 3Mbps
 • 4Mbps
 • 1Mbps
 • 2Mbps
 • 3Mbps
 • 4Mbps
 • 5Mbps
 • 1Mbps
 • 2Mbps
 • 3Mbps
 • 4Mbps
 • 5Mbps
 • 1Mbps
 • 256Kbps
 • 2Mbps
 • 3Mbps
 • 4Mbps
 • 512Kbps
 • 5Mbps
 • 10Mbps
 • 4Mbps
 • 1Mbps
 • 256Kbps
 • 2Mbps
 • 512Kbps
 • 1Mbps
 • 256Kbps
 • 2Mbps
 • 512Kbps
 • 10Mbps
 • 25Mbps
 • 3Mbps
 • 4Mbps
 • 50Mbps
 • 5Mbps
 • 1Mbps
 • 2Mbps
 • 3Mbps
 • 4Mbps
 • 5Mbps
 • 1Mbps
 • 2Mbps
 • 3Mbps
 • 512Kbps
 • 2Mbps
 • 3Mbps
 • 4Mbps
 • 5Mbps
 • 10Mbps
 • 2Mbps
 • 3Mbps
 • 4Mbps
 • 5Mbps
 • 1Mbps
 • 256Kbps
 • 2Mbps
 • 512Kbps
 • 1Mbps
 • 2Mbps
 • 1Mbps
 • 2Mbps
 • 512Kbps

Та багцаа тодорхойлно уу.

шаардлагуудыг

Шаардлагыг уншиж танилцаад, ойлгосон гэдгээ батлана уу.

Дээр хүссэн мэдээллээр хангана уу

* заавал байх ёстой талбар

 

Та юу хийх хэрэгтэй вэ?

Гүйцэтгэлийг хэмжих програм бүхий шинэ Вайтбоксийг (Whitebox тусгай төхөөрөмж) танд хүргүүлэх бөгөөд үүнийг та зүгээр л өөрийн модем / чиглүүлэгчид холбоно - өөр юм байхгүй.

Таны Вайтбокс ажиллаад эхлэнгүүт та найдвартай онлайн тайлагнах системээр дамжуулж гүйцэтгэлийн мэдээллийг бүгдийг нь харах боломжтой болно. Та сайн дураараа оролцох эсэхээ өөрөө шийднэ. Таны хувийн мэдээллийг найдвартай хамгаалах явдлыг Самнөүс баталгаажуулах бөгөөд ямар ч үед таны зөвшөөрөлгүйгээр аливаа хувийн мэдээллийг дэлгэх юмуу шилжүүлэхгүй.

 

Би зөвшөөрч байна

Үүний зэрэгцээ дор ерөнхийд нь товчлон оруулсан нөхцөлүүдтэй танилцан, хүлээн зөвшөөрөхийг танаас бид нар хүсэж байна:

 • Удаан хугацаагаар эзгүй байхаас бусад тохиолдолд нэгжийг эсвэл ИҮН-ийнхээ чиглүүлэгчийг унтраахгүй байх.
 • Нэгжийг задлан үзэх юмуу өөрчлөх гэж оролдохгүй байх.
 • ИҮН-ээ өөрчлөх гэж байгаагаа/өөрчлөхдөө Самнөүст мэдэгдэх.
 • Оролцохоо болихыг хүсэж байгаа бол Самнөүст нэгжийг эргүүлж өгөх (үндэслэл бүхий шуудангийн зардлыг Самнөүс даана).
 • Баримтанд заасан байдлаар нэгжийн холболтыг хийх.
 • Тантай холбоо барих мэдээллийн (өөрөөр хэлбэл, имэйл, шуудангийн хаяг зэргийн) өөрчлөлтийг Самнөүст мэдэгдэж байх.

Шаардлага

Сайн дурын оролцогчиддоо бид дараахь шаардлага тавина:

Танай гэрт хөдөлгөөнгүй шугамын өргөн зурвасын сүлжээний холболт байх.

Өргөн зурвасын сүлжээний үйлчилгээндээ чиглүүлэгчээр холбогддог байх. (Энэ чиглүүлэгч DHCP үзүүлж чадах ёстой).2. Өргөн зурвасын сүлжээний үйлчилгээндээ чиглүүлэгчээр холбогддог байх.

(Энэ чиглүүлэгч DHCP үзүүлж чадах ёстой).

Таны ашиглаж буй чиглүүлэгчийн хажууд сул цахилгааны эм залгуур байх

(эсвэл нэгжийг холбох гэж байгаа газар. Гэхдээ таны чиглүүлэгч, нэгж хоёрыг сүлжээний кабель утсаар холбоно гэдгийг санах хэрэгтэй. Бид 1 метрийн урттай кабель нийлүүлнэ).

Та өргөн зурвасын сүлжээний тогтвортой холболттой байх.

(өөрөөр хэлбэл ойр ойр унтраад байдаггүй) Энд зөвхөн холболтыг хэлж байгаа бөгөөд хурд хамаагүй гэдгийг анхаарна уу.

Одоо Монгол улсын Интернет үйлчилгээ нийлүүлэгчийн хэрэглэгч байх ёстой.

Монголын ИҮН-ийн ажилтан биш бөгөөд ажилтаны гэр бүлийн гишүүн биш байх ёстой.

Самнөүс компанийн тухай

Самнөүс 2009 оноос хойш интернет үйлчилгээний үзүүлэлтийг хэмжих дэлхийн хэмжээний платформ бий болгохын тулд өргөн зурвасын сүлжээний гүйцэтгэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл авах гэж хэрэглэгчид, засгийн газрууд болон ИҮН-идтэй хамтран ажиллаж ирсэн.

Европ, Өмнөд болон Хойд Америк, Канад улсаас аль хэдийн нэгдэн ороод байгаа манай хэдэн зуун мянган сайн дурын оролцогчдын хүрээнд нэгдэн орсоноор та туслалцаа үзүүлж чадна. Энд төвөгшөөх зүйл байхгүй.

Таны ашиглаж буй модем / чиглүүлэгчид холбогдох үнэгүй ирэх зориулалтын өргөн зурвасын сүлжээний хэмжилтийн нэгжийг байрлуулахаар бидэнтэй холбогдож бүртгүүлнэ үү. Самнөүс Вайтбокс нэртэй энэ нэгжээр танай гэрийн өргөн зурвасын холболтыг хэмжиж таны өргөн зурвасын сүлжээний бодит байдал дээр хэрхэн ажиллаж байгаа талаарх дөхөм бөгөөд дэлгэрэнгүй статистик мэдээ авдаг . Энэ үнэтэй мэдээллийг ашигласнаар та төлж буй үнэндээ тохирсон өргөн зурвасын сүлжээний үйлчилгээ авч байгаагаа баталгаажуулж болно.

Самнөүс компани юуг, ямар учраас хийдэг талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу. www.samknows.com